Är det sant, och vad innebär detta i så fall?
Det är nästan alltid den mest relevanta frågan att ställa sig inför ett påstående.
Sällan är det finns det någon som kan bli stött av detta påstående?.
Mikael K J Eriksson
2017-01-08
mkje.se/p744
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015