Istället för att äta bättre och motionera mer, så har jag kommit på en enklare lösning - jag sänker mina förväntningar på livslängd och hälsa.
Mycket enklare.
2016-06-16
mkje.se/p732
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015