värdegrundsarbete
översättning:
fluffigt nonsens
och demagogisk manipulation
som flyttar fokus från verksamhetens huvudsakliga syften och mål
2016-05-10
mkje.se/p717
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015