Man skall alltid nysa på ett sådant sätt
att det låter som om man vrålar
Batyskaf!
2016-04-24
mkje.se/p712
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015