tanken på vår höga godhet
kan ha verkan som ett rus
och likt opietuggare
vill vi köpa nästa rus
för kopparslantar
sådana som det inte tynger oss
att lämna ifrån oss
vi pekar ut ondskefulla mörkermän
för om det som inte är du
är onska
så måste ju du vara god
så lyder resonen
vi säger rätt ord
i rätt ordning
tänker att det räcker
vi håller sådant för sant
som vi tänker oss att de som är det goda
håller för sant
som om sakernas tillstånd
tog notis om vad vi höll för sant
och vände sig
likt kompassnålar
inför våra
ord
vi tvingar andra att utföra
våra förträffligt rättfärdiga planer
det kostar oss inget
men ger det sköna ruset
nykterhet är nykterhet
och rus är rus
mina vänner
sök nykterhet i tanke och handling
gör gott
känn inget inför det
ingen stolthet
ingen glädje
inget rus
men gör gott
om ni så önskar
men glöm inte att
den godhet
som försöker sträcka sig bortom
det som är vardaglig, omedelbar omtanke
blir lätt till annat än godhet
Mikael K J Eriksson
2016-02-14
mkje.se/p696
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015