det du beskriver
då du försöker beskriver världen
utan att samtidigt hysa en stark sanningslidelse
är inte världen
men dina känslomässiga reaktioner
du kommer inte att beskriva det som är
men det som du befarar
eller önskar
2016-01-19
mkje.se/p687
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015