Vag smak av banan
Så heter det första kapitlet i boken Bläckblandarens memoarer, skriven av mig, i en hypotetisk verklighet.
2015-11-10
mkje.se/p672
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015