Jag har en dubbelexamen i konditorivetenskap och geologi.
Inom ramen för detta har jag bedrivit forskning om bullkaner.
Zeke Starfish, 1988
2015-10-13
mkje.se/p659
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015