Inte visste jag att origami var en så farlig sport, som den gamle provinsialläkaren sade när han vecklade upp självmördarens blodstänkta avskedsbrev.
Krut Burdus
2015-10-07
mkje.se/p652
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015