Det finns en slags mycket små sälar.
Dessa kallas för silverfiskar.
Sählen æter eij ärter, deht haver førtälts mig. Ikke så heller Silfverfisken. I dettom äro dehm skapede like.
Vahd mere, äro någån af desso volnader beghivne på starkdrykker? Neij! Sägher lärde mannar och qvinnfolk. Dem äro deht ikke. Dehm tagher aldrin starkt til mathen.
Iakttahg vihdere, deros färghe. Gråe ärom dehm bægge. Gråe, sägher Jahg. Pang och poäng!
Så ogk, vagkhert spålformede äro dehm bååde. Betænkom dette. Spålformede!
Den ende skiljnanden emellom dehm återståhende voro stohrläken på lekamina deres. Ergo: Silferfisken en småe, småe Sähl ær.
Dettom måsthe Ho erkænne, nu som vore Ho stæhld inneför Factom-en-Masse, såsom Franskmannerne sägher.
Zeke Starfish, 1720
2015-03-24
mkje.se/p550
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015