Om det inte vore så, att människor ytterst sällan är originella tänkare - då vore idéhistoria ogörligt att ägna sig åt.
Det skulle, om så vore fallet, inte vara möjligt att följa hur en viss idé färdades, nästintill oförändrad, genom olika tänkares hjärnor.
2015-02-09
mkje.se/p532
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015