Jag äger allt jag kan se, därför går jag alltid med uppspärrade ögon.
2014-07-14
mkje.se/p52
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015