Jag skall bli ostblåsare.
En ostblåsare är som en glasblåsare, men med ost istället för glas.
Vänliga hälsningar
Koala Basun
2015-01-10
mkje.se/p513
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015