Som du kanske minns, så utropade jag vid årsskiftet min målsättning inför detta år: Att bli den högst betalde manliga fotomodellen i hela världen!
Med viss tvekan säger jag 'ja'.
Jag kan meddela att det rullar på i rätt riktning. Jag är nu den högst betalde manliga fotomodellen i de nordiska länderna, Island och baltikum. Kampen för att nå mitt mål går vidare. Om jag misslyckas så skall jag istället bli tjock och odräglig. Det tar jag gift på.
2014-07-10
mkje.se/p48
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015