världen förefaller motsägelsefull
i samma utsträckning
som du vägrar acceptera dess komplexitet
Ju färre nyanser, kategorier, förklaringsmodeller och perspektiv du är villig att använda dig av då du skall försöka förstå något, desto mer motsägelsefullt och svårbegripligt kommer det att tyckas vara.
Om något verkar motsägelsefullt, så är det antagligen ett symtom på att du försöker använda dig av en allt för grov förklaringsmodell.
Mikael K J Eriksson
2014-09-22
mkje.se/p466
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015