Jag delar inte längre frikostigt ut några slängkyssar till den applåderande publiken.
Dylikt kommer framöver att faktureras, välsaltat.
2014-11-03
mkje.se/p330
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015