Då jag växte upp på 80-talet i Sörmland användes hälsningsfrasen "tja!".
Inte nog att låter rätt lik den italienska hälsningsfrasen "Ciao", de båda hälsningsfraserna har märkligt nog likartade historier att berätta.
"Tja!" är en förenkling av "tjenare" som är en förvanskning (via Stockholmsdialekt gissningsvis) av "tjänare", vilket är en förkortning av "jag är din tjänare".
"Cioa" kommer från den venitianska frasen "s-ciào vostro". Vilket betyder "jag är din slav".
Som om likheten mellan "tja!" och "ciao" inte skulle vara nog, så används den likartade hälsningsfrasen "chào" i vietnamesiskan.
2014-08-21
mkje.se/p286
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015