Det hände för omkring 2000 år sedan att en ung judisk kvinna från Nasaret i Galileen blev med barn innan hon var gift.
Så kan det gå när man är ung.
Den unga kvinnans namn var Maria. Hon och hennes familj hanterade detta trauma, som det utomäktenskapliga havandeskapet innebar i det samhälle de levde i, genom att välja att omgärda händelsen med en berättelse om att Maria ännu var orörd och att en gudom befruktat henne. Detta var antagligen i stunden en mindre dålig lösning än att förskjuta henne från familjen.
Barnet föds och får namnet Jesus. Han växer upp med historien, som ju inte kan tas tillbaka. Han sägs vara son till en gudom.
Pojken Jesus växer upp, och vid den tiden är det på modet att bli en kringvandrande profet. I området finns det åtskilliga av dessa. Just Jesus blir av någon anledning en ovanligt populär profet och hans lära sprider sig. Den blir till en mäktig ideologi som under lång tid kväver det mesta av det intellektuella livet i hela Europa.
Så kan det gå om man inte använder preventivmedel!
Hur vet jag att det berättelse som jag berättade om Maria och Jesus är den sanna? Jo, det finns en gud som heter Urkaflurka den väderspände som berättat för mig att berättelsen var sann.
Om någon av kristen övertygelse vill komma med ett motpåstående, och har en bättre argumentering för att just hennes berättelse om Maria och Jesus är den sanna, så är jag idel öra.
2014-07-21
mkje.se/p248
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015