Arp är en preposition som jag uppfunnit.
Dess rätta funktion återstår att fastställa.
2014-09-25
mkje.se/p222
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015