Jag växer inte upp ur blomrabatter om våren.
Men likväl ligger jag där med jord på kragen, mull i håret, rask på mattan, spis på bricka.
Vänliga hälsningar
Koala Basun
2014-06-16
mkje.se/p196
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015