Den enda orsaken till att vi sällan ser trehjuliga bilar är att jag finner dem anstötliga och därför belagt dem med strafftullar.
2014-10-08
mkje.se/p185
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015