Bland de tecken som använda i den japanska stavelseskriften ("moraskrift" skulle kanske vara en mer lämplig beteckning) hiragana återfinns tecknet 'ん', vilket kan uttydas som ljuden 'm', 'ng' eller 'n'.
Kanske är inte likheten mellan 'n' och 'ん' omedelbart uppenbar, men föreställ dig ett slarvigt skrivet skrivstils-'n' och ett slarvigt skrivet 'ん'. De skulle kunna bli helt identiska.
Således identiska tecken som (under vissa förutsättningar) utläses identiskt.
Tecknen har dock inget historiskt samband. Då 'ん' är en förenkling av '无', och kom i bruk i århundradena kring tusentalet och 'n' eventuellt som längst kan härledas till en egyptisk hieroglyf vars ursprungliga betydelse var "orm".
2014-08-07
mkje.se/p156
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015