Om det är dåligt att någon är snål så är det bra att en annan är generös. Om det är dåligt att någon är bedräglig så är det bra att någon annan är hederlig. Ord som är negativt laddade har ofta ett motsatsord som är positivt laddade. Eller hur?
Ofta ja, men inte alltid. Ordet hämmad, har en negativ laddning. Då borde dess motsatsord vara positivt laddat - kunde man tänka. Men så är icke fallet, ty ohämmad är även det (i de flesta situationer) ett negativt laddat ord.
2014-07-31
mkje.se/p153
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015