Man kan skriva ned något i en anteckningsbok för att sedan läsa upp det. Man kan gå in genom dörren och sedan gå ut genom den. Orden "ned" och "upp" samt "in" och "ut" bildar par av ord som används som motsatser. De sitter liksom ihop i språkbruket.
Men om jag har en videokamera eller en bandspelare så spelar jag först in för att sedan spela upp. Här bryts mönstret sönder. Borde det inte snarare heta "spela in och spela ut" eller "spela ned och spela upp" om språkets mönster skall bibehållas?
2014-07-17
mkje.se/p151
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015