Min skrivpulpet glöder under min rasande verksamhet. Gåspennan rispar över pergamenten, snabbare än ögat kan uppfatta. Jag tvingas till att bära en strålskyddsdräkt då skrivpulpeten är tillverkad av det radioaktiva isotopen 142Pr. Dess halveringstid är 19,12 timmar, ergo måste pulpeten upparbetas och nytt material tillsättas med jämna mellanrum. Den faller i bitar under mina behandskade händer.
En svag glöd av radioaktivitet står som en gloria kring min gestalt. Orden forsar ut på pergamentet, som vattenmassorna ur ett vattenfall. Glöden blandar sig med sensommarsolens strålar. Min skrivpulpet! O, min skrivpulpet.
2014-08-30
mkje.se/p147
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015