Många ord som betecknar vardagliga och basala ting är likartade i besläktade språk.
Som exempel kan vi ta ordet "namn" (eng: "name", no: "navn", ty: "Name", ned: "naam", lat: "nomen"/"nominis", kurd: "nav", san: "nā́man", etc).
Släktskapsförhållandent: "far" (eng: "father", no: "fader", ty: "Vater", etc)
Livsmedel som funnits under lång tid: "bröd" (eng: "bread", no: "brød", ty: "Brot")
Orsaken till att orden är lika varandra beror givetvis på att de funnits med under en lång tid, samt inte förändrats speciellt mycket. Därför kan språk med samma ursprung ha liknande ord för samma ting.
Men, nu kommer vi till det märkliga som jag slagits av. Ordet för "korv" är helt och hållet olika i närbesläktade språk. På engelska heter det ju "sausage", på norska "pølse" och på tyska "Wurst". Dessa ord låter ju inte lika på något sätt. Varför är det så just för orden för korv? Konstigt. Korvar måste ju ha funnits under lång tid.
2014-06-19
mkje.se/p140
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015